ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH  Ε-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Technical Professional/Vocational School Building

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ