ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ

SUNTECH της ΠΗΓΑΣΟΣ Εdiltech ATEBEE

Τα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ περιστρεφόμενων και σταθερών ΠΕΡΣΙΔΩΝ SUNTECH της Πήγασος ediltech ΑΤΕΒΕΕ μελετήθηκαν με σκοπό να εξασφαλίζουν σε κάθε χώρο ιδανικές και ομοιόμορφες συνθήκες διαμονής και εργασίας. Δίνουν την δυνατότητα ρύθμισης του εισερχόμενου φωτός στα επιθυμητά επίπεδα καθ΄όλη την διάρκεια της ημέρας, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν στον έλεγχο της θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων με τον πιο ευχάριστο, υγιεινό και οικολογικό τρόπο, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτιρίων.

Ουσιαστική ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ παρέχουν στα κτίρια μόνο τα εξωτερικά ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ, καθότι:

  • Δεν επιτρέπουν στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία να φθάσει στο κέλυφος του κτιρίου.
  • Έχουν την δυνατότητα να προστατεύουν ολόκληρο το κτίριο ή ολόκληρα τα τμήματα του κτιρίου που έχουν ανάγκη, και όχι μόνο τα υαλοστάσια.
  • Το ποσοστό της ηλιακής ενέργειας που μετατρέπεται σε θερμική απελευθερώνεται και πάλι εκτός κτιρίου.
  • Ο ελεύθερος χώρος ανάμεσα στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και το κέλυφος του κτιρίου λειτουργεί σαν πρόσθετη μόνωση.

Πέραν αυτών, οι ΠΕΡΣΙΔΕΣ λειτουργούν και ως ηχοπετάσματα, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την είσοδο του θορύβου που προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον, στο εσωτερικό του κτιρίου.

Διαβάστε περισσότερα για τα συστήματα ηλιακής προστασίας SUNTECH

Μειώνοντας την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία μειώνεται αντίστοιχα και το εισερχόμενο θερμικό φορτίο και κατά συνέπεια οι ανάγκες κλιματισμού. Έτσι, τόσο το αρχικό κόστος εγκατάστασης όσο και το κόστος χρήσης του κλιματισμού ελαττώνονται θεαματικά.

Η εφαρμογή του ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΤΟΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ είναι ακόμα πιο συμφέρουσα αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι εντάσσεται στις κατασκευές εξοικονόμησης ενέργειας και βιοκλιματικού σχεδιασμού και επιδοτείται μέσω των αντίστοιχων προγραμμάτων.

Το σύστημα έχει μελετηθεί ώστε να έχει ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ σε ανεμοπίεση και τα χρησιμοποιούμενα υλικά (αλουμίνιο, γυαλί και χάλυβας inox) έχουν προσεκτικά επιλεγεί, με γνώμονα τις μηχανικές τους ιδιότητες, αλλά και την αντοχή τους στον χρόνο, την χρήση και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, προσδίδοντας έτσι στο κτίριο, εκτός από αισθητική και αξία που διαρκεί στον χρόνο.

Τα εξωτερικά ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ χωρίζονται στους ακόλουθους τύπους:

  • Τα περιστρεφόμενα σκίαστρα σε οριζόντια, κατακόρυφη ή κεκλιμένη διάταξη.
  • Τα σταθερά σκίαστρα σε οριζόντια, κατακόρυφη ή κεκλιμένη διάταξη.
  • Τα σκίαστρα σε διάταξη προβόλου.

Το προσεγμένο design, η υψηλή αισθητική και η ποικιλία χρωμάτων, μορφών και υλικών, σε συνδυασμό με την ευελιξία τοποθέτησης και λειτουργίας του συστήματος ηλιοπροστασίας, εξασφαλίζουν στον αρχιτέκτονα μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής, αισθητικής παρέμβασης και δημιουργίας.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, όταν εφαρμόζονται σε κτίρια, αποδίδουν πολλαπλά ωφέλη: στην ποιότητα ζωής και εργασίας, οικονομικά, εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας από τον θόρυβο, οικολογικά και αισθητικά.