ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ

ΣΕΙΡΑ SUNTECH HB

Τα προφίλ αυτής της σειράς είναι θερμομονωτικά, έχουν δηλαδή σύνθετη διατομή αποτελούμενη από δυο προφίλ αλουμινίου, τα οποία συνδέονται μηχανικά και ταυτόχρονα απομονώνονται θερμικά με δυο στελέχη από συνθετικό υλικό που μειώνει δραστικά τη ροή θερμότητας ανάμεσα στα μεταλλικά μέρη. Η διακοπή της θερμικής γέφυρας επιτυγχάνεται λόγω της χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας που χαρακτηρίζει το υλικό από πολυαμίδιο οπλισμένο με υαλονήματα, από το οποίο είναι κατασκευασμένα τα μονωτικά στελέχη. Τα στελέχη έχουν διατομή 2Χ26 χιλ.. Η σύνδεση γίνεται με μηχανική πίεση, αφού προηγουμένως δημιουργηθεί οδόντωση και τοποθετηθεί κόλλα στις ειδικά διαμορφωμένες υποδοχές των προφίλ, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλή πρόσφυση και να αποφεύγεται η ολίσθηση.

Η θερμική αγωγιμότητα του σύνθετου προφίλ στο σύνολο του είναι Κ=2,6 W/m2C.

Εξασφαλίζεται έτσι μεγάλη οικονομία στην ψύξη και στην θέρμανση, ενώ ελαχιστοποιείται το φαινόμενο της συμπύκνωσης υδρατμών (ίδρωμα) στην εσωτερική πλευρά των κουφωμάτων.

Από άποψη αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας, αντοχής σε ανεμοπίεση και σε μηχανική καταπόνηση, τα κουφώματα αυτής της σειράς κατατάσσονται στις παρακάτω κλάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα DIN 18 055 Fenster- DIN EN 42-86-77-107:

 • Αεροστεγανότητα: Κλάση C
 • Υδατοστεγανότητα: Κλάση C
 • Αντοχή σε ανεμοπίεση: Κλάση C
 • Αντοχή σε μηχανική καταπόνηση: Κλάση C
Διαβάστε περισσότερα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σειράς

Οι επιδόσεις αυτές αποδεικνύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών δοκιμών του κατασκευαστή των κουφωμάτων η, αν δεν υπάρχουν, του κατασκευαστή των προφίλ. Για την σειρά αυτή είναι διαθέσιμα τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Αεροστεγανότητα: Κλάση C
 • Υδατοστεγανότητα: Κλάση C
 • Αντοχή σε ανεμοπίεση: Κλάση C
 • Συντελεστής θερμοπερατότητας: Κλάση 2.1
 • IFT Rosenheim Certificate no 105 19357 it
  According to DIN 18055.
 • IFT Rosenheim Certificate no 402 18841 it
  According to DIN 4108-4 tab.3.
 • Ηχομονωτική ικανότητα: Rw = 39 dB
 • IFT Rosenheim Certificate no 161 19538/1.0.0/24-03-98 it
  According to DIN 52210 and DIN EN ISO 717-1.
  Με υαλοπίνακα (5+5)+12+8mm 20% Argon, 38% SF6