ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δείτε τον Ισολογισμό του 2014

Δείτε τον Ισολογισμό του 2013

Δείτε τον Ισολογισμό του 2012