ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To Δ.Σ. της Πήγασος Ediltech ΑΤΕΒΕΕ απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΚΡΗΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΑΓΓΕΛΟΥ

Μέλος Δ.Σ.

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Δείτε τα σχετικά αντίγραφα των συνεδριάσεων
Πρακτικό Έκτακτης Γ.Σ. της 11ης Αυγούστου 2014
Πρακτικό Δ.Σ. της 11ης Αυγούστου 2014

Πρακτικό Δ.Σ. της 22ης Ιουλίου 2014