ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: SUNTECH FZ-100

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΚΕΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ