ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH AL-300

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΙΤΣΙΦΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 233 - ΛΑΡΙΣΑ