ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH ALGL-360

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΗ, Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ