ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH  Ε-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ (ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ