ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH PERF-600

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ TAE-KWOΝ-DO

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ