ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH E-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΙΕΡΙΑ