ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH E-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΚΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: Ν.ΣΕΡΡΩΝ