ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH AL-170

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΕ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΜΑΤΕΡΟ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ