ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH E-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΚΟΥΤΑΡΙ, Ν.ΣΕΡΡΩΝ