ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH AL-170

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Χ. ΚΑΛΦΑΣ Ο.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ