ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH E-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ, Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ