ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH Ε-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ