ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH E-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΜΑΡΟΥΣΙ, Ν. ΑΤΙΙΚΗΣ