ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH Ε-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΜΗ Α.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΑΔΟΜΗ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΡΜΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ