ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH Ε-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ