ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH AL-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΡΟΙΑ