ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH E-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΒΜW

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α.Γ. ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ