ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH AL-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ