ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH Ε-300, SUNTECH AL-170

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ Ν.ΚΙΛΚΙΣ