ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH AL-170

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΜΟΥΣΕΙΟ - ΟΛΥΜΠΙΑ