ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH GLASS-500

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ALUMINEX Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ