ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH EPERF-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΕΝΕΜΕΝΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ