ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH AL-170

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ