ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH Ε-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: Γ.ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ - ΠΥΛΑΙΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ PRACTIKER