ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH AL-300

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: 3ο ΧΙΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ