ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: SUNTECH AL-300, FZ-135

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ,ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ