ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH Ε-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΙΚΑ ΕΠΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ Ν.ΚΙΛΚΙΣ