ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH AL-300

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΦΙΛΙΑ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ