ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH AL-600

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΙΑΡΑΜΑΖΗΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΟΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: 6ο ΧΙΛ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ