ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH ΑL-450

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ–ΖΗΣΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΟΔΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ