ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH PERF-540

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΟΚΑΤ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: 2ο ΧΙΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -ΠΑΡΑΛΙΑΣ