ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH AL-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ALVEK A.E.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΡΑΜΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ