ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH E-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΝΕΑΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ