ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH AL-170

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΦΕΑΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 2Α - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ