ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH GLASS-600

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ 2004»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ