ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH Ε-300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΡΦΕΑΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΑΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: 27ο ΧΙΛ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΕΛΕΥΣΙΝΑ)