ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

: SUNTECH PERF-540

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ 3 ΑΤΤΕΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: 15ο ΧΙΛ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ