ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΣΕΙΡΑ SUNTECH HB

ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Με την σειρά αυτή κατασκευάζονται παράθυρα με άνοιγμα προς τα μέσα, ανοιγοανακλινόμενα με διαξονικούς μηχανισμούς, περιστρεφόμενα, ανακλινόμενα, προβαλλόμενα, συρόμενα-ανακλινόμενα τύπου VW, φυσαρμόνικες βαρέως τύπου με εξωτερικό μηχανισμό, σταθερές επιφάνειες.

Τα κουφώματα κατασκευάζονται από διελασμένα προφίλ πρωτόχυτου αλουμινίου, κράματος 6060, σύμφωνα με τα πρότυπα UNI 9006/1, που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ΤΑ-16, με ανοχές διαστάσεων και παχών σύμφωνα με τα πρότυπα UNI 3879.

Το πλαίσιο της κάσας έχει συνολικό πλάτος 67 ή 74 χιλ. και ύψος 50 χιλ. ενώ το πλαίσιο του φύλλου, για να εξασφαλίζει μεγαλύτερη αντοχή στη δυναμική πίεση του ανέμου, έχει πλάτος 74 χιλ. και ύψος 69 χιλ. με στρογγυλεμένο φτερό συγκρατήσεως του υαλοπίνακα.

Το πλάτος του σωληνωτού τμήματος για την τοποθέτηση της γωνίας σύνδεσης της κάσας και του φύλλου, είναι 18 χιλ. συμπεριλαμβανομένου και του πάχους των τοιχωμάτων του προφίλ.

Προαιρετικά η κάσα φέρει ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο με πάτημα 22 χιλ. και υποδοχή για λάστιχο, ενώ υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετου αρμοκάλυπτρου αρμοκάλυπτρο με πάτημα 43 ή 50 χιλ.

Η αεροστεγανότητα επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση στην κάσα κεντρικού λάστιχου από EPDM, με χρήση χυτών ελαστικών γωνιών, που εφαρμόζει στην ειδική κεκλιμένη επιφάνεια του κινητού προφίλ. Στην κάτω πλευρά της κάσας ανοίγονται οι οπές απορροής του νερού. Οι γωνιακές ενώσεις των προφίλ στεγανώνονται ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση αέρα η νερού.

Όταν χρησιμοποιούνται μονωτικοί υαλοπίνακες ανοίγονται δυο τρύπες στην κάτω πλευρά του κινητού προφίλ για τον εξαερισμό της περιοχής περιμετρικά του υαλοπίνακα.

diatomi_koufoma

Το τελειωμένο κούφωμα παρουσιάζει εξωτερική επιφάνεια με σκοτίες 6 χιλ. μεταξύ των προφίλ, ενώ εσωτερικά το επίπεδο των ανοιγμένων πλαισίων προεξέχει κατά 7 χιλ. από το επίπεδο των σταθερών πλαισίων.

Τα πηχάκια τοποθετούνται κουμπωτά χάρη στην ελαστικότητα του υλικού και έχουν υποδοχή για την τοποθέτηση του ελαστικού στερέωσης και στεγάνωσης του υαλοπίνακα, μέγιστου πάχους 52 χιλ..

Τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα και λάστιχα είναι αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής των προφίλ.

Διαβάστε περισσότερα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κουφώματος

Τα προφίλ αυτής της σειράς είναι θερμομονωτικά, έχουν δηλαδή σύνθετη διατομή αποτελούμενη από δυο προφίλ αλουμινίου, τα οποία συνδέονται μηχανικά και ταυτόχρονα απομονώνονται θερμικά με δυο στελέχη από συνθετικό υλικό που μειώνει δραστικά τη ροή θερμότητας ανάμεσα στα μεταλλικά μέρη. Η διακοπή της θερμικής γέφυρας επιτυγχάνεται λόγω της χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας που χαρακτηρίζει το υλικό από πολυαμίδιο οπλισμένο με υαλονήματα, από το οποίο είναι κατασκευασμένα τα μονωτικά στελέχη. Τα στελέχη έχουν διατομή 2Χ26 χιλ.. Η σύνδεση γίνεται με μηχανική πίεση, αφού προηγουμένως δημιουργηθεί οδόντωση και τοποθετηθεί κόλλα στις ειδικά διαμορφωμένες υποδοχές των προφίλ, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλή πρόσφυση και να αποφεύγεται η ολίσθηση.

Η θερμική αγωγιμότητα του σύνθετου προφίλ στο σύνολο του είναι Κ=2,6 W/m2C.

Εξασφαλίζεται έτσι μεγάλη οικονομία στην ψύξη και στην θέρμανση, ενώ ελαχιστοποιείται το φαινόμενο της συμπύκνωσης υδρατμών (ίδρωμα) στην εσωτερική πλευρά των κουφωμάτων.

Από άποψη αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας, αντοχής σε ανεμοπίεση και σε μηχανική καταπόνηση, τα κουφώματα αυτής της σειράς κατατάσσονται στις παρακάτω κλάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα DIN 18 055 Fenster- DIN EN 42-86-77-107:

 • Αεροστεγανότητα: Κλάση C
 • Υδατοστεγανότητα: Κλάση C
 • Αντοχή σε ανεμοπίεση: Κλάση C
 • Αντοχή σε μηχανική καταπόνηση: Κλάση C

Οι επιδόσεις αυτές αποδεικνύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών δοκιμών του κατασκευαστή των κουφωμάτων η, αν δεν υπάρχουν, του κατασκευαστή των προφίλ. Για την σειρά αυτή είναι διαθέσιμα τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Αεροστεγανότητα: Κλάση C
  • Υδατοστεγανότητα: Κλάση C
  • Αντοχή σε ανεμοπίεση: Κλάση C
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας: Κλάση 2.1
  • IFT Rosenheim Certificate no 105 19357 it
   According to DIN 18055.
  • IFT Rosenheim Certificate no 402 18841 it
   According to DIN 4108-4 tab.3.
  • Ηχομονωτική ικανότητα: Rw = 39 dB
  • IFT Rosenheim Certificate no 161 19538/1.0.0/24-03-98 it
   According to DIN 52210 and DIN EN ISO 717-1.
   Με υαλοπίνακα (5+5)+12+8mm 20% Argon, 38% SF6