ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η Πήγασος Ediltech λειτουργεί για δύο δεκαετίες με φιλοσοφία που μπορεί να συνοψισθεί στα παρακάτω σημεία:

Α) Υψηλή ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Β) Ανάληψη της τοποθέτησης του προϊόντος.

Η Πήγασος Ediltech, με το μεγάλης εμπειρίας συνεργείο της, αναλαμβάνει την τοποθέτηση του προϊόντος, απαλλάσσοντας έτσι τον ανάδοχο από την αναζήτηση ειδικευμένων τεχνιτών (κάτι το οποίο, ιδιαίτερα στον τομέα των συστημάτων σκίασης, έχει κριτική σημασία στην σωστή εφαρμογή καθώς και στην καλή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος).

Γ) Σχέση ποιότητας/τιμής.

Με ποιότητα πάντα πάνω από τα στάνταρ της ελληνικής αγοράς, η εταιρεία εργάζεται για την βελτιστοποίηση του λόγου ποιότητας/τιμή.

Δ) Ομαλές εργασιακές συνθήκες προσωπικού.

Στο παραπάνω πλεονέκτημα (βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής) δεν φθάνει εφαρμόζοντας σκληρές cost leadership στρατηγικές για την ανάκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αλλά διατηρώντας μια ιδανική ισορροπία ανάμεσα στο κέρδος και στις συνθήκες εργασίας τους προσωπικού της. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι για να υπάρξει σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε πελάτη κι εταιρεία, οφείλει κατ’ αρχάς να υπάρχει στο εσωτερικό της ίδιας της επιχείρησης.

Ε) Ευελιξία και Προσωπική επαφή.

Μεταφέρει την ευελιξία και το κλίμα μιας μικρής επιχείρησης σε έργα με μεγάλο, μικρό ή μεσαίο τιράζ, καθώς και σε κατοικίες που σχεδιάζονται με γνώμονα την ενεργειακή απόδοση. Aφού ενημερωθούμε για το τι θέλετε, επεξεργαζόμαστε και σας προτείνουμε λύσεις που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας.